Descrición do proxecto

Rafael Villaseca, CEO de Gas Natural Fenosa, valora o cumprimento do Plan Estratéxico 2013-2015 da compañía.