Descrición do proxecto

Isidre Faine, primer plano