Descrición do proxecto

Vídeo explicativo da Fundación Gas Natural Fenosa.