A mellora da calidade do aire é un dos grandes retos que ten actualmente o planeta. A teor das cifras oficiais, non se trata dun asunto menor, xa que segundo estimacións da Organización Mundial da Saúde, máis de 400.000 persoas morren prematuramente cada ano na Unión Europea pola mala calidade do aire. Na actualidade, máis do 65 % da contaminación urbana ten como orixe o transporte por estrada.

Os organismos internacionais son conscientes de que hai que tomar medidas ao respecto, tal como o demostra que a Unión Europea fixouse baixar as emisións de CO2 nun 40 % (respecto do nivel de 1995), aumentar a eficiencia enerxética nun 30 % e potenciar as renovables no mix enerxético ata o 27 %.

A mobilidade sustentable, un aspecto clave

Na consecución destes obxectivos, o gas natural está chamado a ser un dos actores protagonistas, ao ser unha fonte de enerxía máis limpa, menos contaminante e con menor contido en carbono que outros combustibles.

  • Reduce o 85 % das emisións de óxidos de nitróxeno
  • Reduce o 100 % das emisións de óxido de xofre.
  • Reduce o 95 % das emisións de partículas en suspensión.
  • Reduce o 25 % das emisións de CO2 respecto á gasolina.

En España, e segundo datos do informe de Sedigas ‘Calidade do aire nas cidades españolas: Transporte urbano, sector residencial e terciario,‘ a substitución do 5 % do parque de vehículos pesados e turismo de gasolina e diésel por un parque de gas natural supoñería unha redución de emisións de todos os gases causantes de entre o 1,5 % e o 5 % da contaminación urbana, o que sen dúbida é indicativo dos beneficios para o aire urbano do uso do gas natural.

As súas vantaxes ademais non radican unicamente no medio ambiente, xa que tamén é máis económico que a gasolina e o gasóleo. Por exemplo, con 20 euros pódense percorrer 555 km, mentres que con gasóleo son 375 km e 275 con gasolina. Outra das vantaxes que presenta este combustible é que produce ata un 50 % menos de emisións sonoras e vibracións respecto aos motores diésel.

Evolución parque de vehículos a gas natural en España:

A peche de 2016, máis de 6.000 vehículos xa percorren o noso país grazas ao gas vehicular:

 O 44 % son turismos e vehículos lixeiros.

 O 56 % son vehículos pesados (camións e vehículos de recollida de residuos).

A nivel mundial, calcúlase que hai 22 millóns de vehículos que funcionan a gas natural, e a previsión é que en 2030 a cifra alcance os 200 millóns.

Estacións de servizo

En España, a xullo de 2017, hai 117 estacións de servizo que subministran gas natural, aínda que soamente 52 delas están abertas ao público. Será un número que crecerá proximamente, xa que nos próximos meses se espera a apertura de 52 estacións públicas para crear unha infraestrutura que garanta a subministración de gas no sector do transporte.

Transporte marítimo:

O GNL tamén se pode usar como combustible marítimo. Co seu uso, elimínanse nun 80 % as emisións de óxidos de nitróxeno, practicamente todas as de dióxido de nitróxeno e entre un 20 % e 30 % das emisións de dióxido de carbono.

Neste sentido, a empresa puxo en marcha en marzo de 2017 o primeiro motor de gas natural para ferris de pasaxeiros en España xunto a Baleària. As dúas compañías impulsaron o desenvolvemento e instalación dun motor no transbordador Abel Matutes de Baleària, que opera diariamente a ruta Barcelona-Palma de Mallorca. A compañía enerxética desenvolve unha intensa actividade comercial a ámbito europeo para promover o uso do gas natural como combustible de propulsión marítima, consciente das vantaxes ambientais que esta enerxía reporta aos medios urbanos e marítimos.

Fogar

A calefacción doméstica é tamén un dos factores que máis prexudica a calidade do aire, polas súas emisións de dióxido de xofre (SOx) e de óxidos de nitróxeno (NOx) que forman o smog urbano e son as principais causantes de problemas respiratorios. O gas natural reduce as emisións de ambos os dous gases contaminantes, polo que substituír as caldeiras por gas natural é un paso máis para lograr unha mellora da calidade do aire.

O gas natural, en comparación co gasóleo non só é máis sustentable senón tamén máis económico. O aforro pode chegar a ser de 300 € anuais, calculado sobre unha vivenda duns 100 metros cadrados con uso de combustible para calefacción e auga sanitaria. Coa transformación a gas natural, pagaríanse arredor dos 500 € por ano.

Vantaxes da transformación

Cadro comparativo

Contaminantes atmosféricos Que provocan? Redución en % das emisións contaminantes co uso do gas natural
Partículas sólidas (PM) As máis prexudiciais son as de 10 microns de diámetro (PM10) ou menos, especialmente as PM25, que poden aloxarse no interior dos pulmóns. A queima de leña e outros combustibles de biomasa pode ser unha fonte importante de partículas, segundo a OMS 95%
óxido de xofre (SOx) Pode afectar o sistema respiratorio e as funcións pulmonares, causa irritación ocular e cardiopatías. A principal fonte de SO2 procedente da actividade humana é a combustión de combustibles que conteñen xofre, especialmente gasóleo, para calefacción, xeración de electricidade e transporte 100%
óxido de nitróxeno (NOx) Causa bronquite en nenos asmáticos e diminúe a función pulmonar. Orixínase principalmente nos procesos de combustión. Reacciona coa luz solar formando ozono a nivel do solo, un dos principais compoñentes da néboa tóxica. 85%
dióxido de carbono (CO2) Principal causante do efecto invernadoiro. 25 %

Imaxes

Accede á nosa fototeca para obter imaxes sobre GNV