Somos un grupo multinacional presente en 30 países e con máis de 18 millóns de clientes

Temos unha potencia instalada de 15,4 GW e un mix diversificado de xeración de electricidade a ámbito internacional.

En España, somos a maior compañía integrada en gas e electricidade.
O noso equipo fórmano 12.700 persoas, máis do 50% das cales traballa fóra de España..
Líder na distribución de gas en España cunha cota de mercado do 69%.
Terceiro operador no mercado español onde distribuímos electricidade a 3,7 millóns de clientes.

 

Máis de 18 millóns de clientes e potencia instalada de 15,57 GWa.

Primeira distribuidora de América latina, onde subministramos máis de 5,2 millóns de clientes.
15,6 GW de capacidade de xeración, dos que 3,1 son fóra de España.

Dispoñemos de 11 buques metaneiros.

 

Case 11 millóns de clientes e vendas de GNL en multitude de países do mundo.
Forte presenza nos mercados enerxéticos de España, México, Brasil, Chile, Arxentina, Perú e Panamá.
Ebitda de 4.019 millóns de euros (3% superior ao de 2017).

En 2018, o importe neto da cifra de negocios foi de 24.339 millóns de euros.