• El seminari “L’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques”, organitzat per la Fundació Gas Natural Fenosa en col·laboració amb el Govern de la Regió de Múrcia, analitza mesures d’eficiència energètica i sostenibilitat al sector turístic.
  • L’aplicació de mesures d’eficiència al sector hoteler i turístic permet obtenir un doble benefici: donar suport a la gestió sostenible amb menys consum de recursos i d’emissions de CO2 i aconseguir un estalvi econòmic.
  • Els experts de la jornada coincideixen que les polítiques de gestió sostenible del sector turístic reverteixen tant en el compromís amb la societat com en la millora del confort dels clients i en beneficis econòmics per a les empreses.  

La directora general d’Energia i Activitat Industrial i Minera de la Regió de Múrcia, Esther Marín Gómez, i la responsable d’Energia i Medi Ambient de la Fundació Gas Natural Fenosa, Laia Gelabert, han inaugurat avui a Múrcia el seminari “L’eficiència energètica en hotels i activitats turístiques”, en el qual s’ha analitzat la situació actual del sector turístic de la Regió de Múrcia i les principals mesures d’eficiència energètica que es poden implantar en aquest sector, generador de riquesa a la regió i a tot Espanya. La realització d’auditories, les solucions sostenibles o la promoció de les energies renovables, així com diferents casos pràctics, han estat objecte de debat en el transcurs d’aquesta jornada.

La responsable d’Energia i Medi Ambient, Laia Gelabert, ha destacat la importància de dur a terme una gestió sostenible dels recursos, la reducció de les emissions de CO2 i l’aplicació de mesures d’eficiència energètica, les quals poden aportar grans beneficis al teixit empresarial i industrial en general, i al sector turístic en particular, ja que solen ser grans consumidors d’energia i de recursos.

“El sector turístic és un dels més conscienciats i que millors ràtios d’eficiència mostren els darrers anys”, ha assegurat Laia Gelabert. “Des de la Fundació Gas Natural Fenosa volem generar un debat constructiu que ajudi a aplicar mesures que els permetin contribuir al desenvolupament sostenible i alhora aconseguir un estalvi econòmic”, ha explicat.

Per la seva banda, la directora general d’Energia i Activitat Industrial i Minera de la Regió de Múrcia, Esther Marín Gómez, ha assenyalat que “l’eficiència energètica és fonamental en tots els sectors, sobretot al sector turístic i en una zona com la Regió de Múrcia, on volem potenciar-lo, ja que només un turisme sostenible serà el que es mantingui en el temps”.

Així mateix, afegeix que “per aquesta raó, hem de treballar conjuntament sota el paraigua del Pla energètic regional, la nostra eina per combatre el canvi climàtic i fer de Múrcia una regió sostenible energèticament”.

Durant la jornada, a la qual han assistit prop d’un centenar de professionals, s’han exposat diversos casos pràctics de com diferents establiments hotelers amb presència a la Regió de Múrcia i altres punts del país han implantat en els seus sistemes de gestió mesures d’eficiència energètica en la gestió d’energia i de l’aigua.

El degà de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi. Universitat Ramón Llull, Ricard Santomà, ha començat la seva intervenció apuntant que el turisme és un sector que no ha deixat de créixer des del 1950 i que va assolir prop de 1.300 milions de desplaçaments internacionals l’any passat. Un augment en què “el primer pas per aconseguir un turisme sostenible passa per les empreses del sector, que han d’anar adaptant la direcció de les seves polítiques cap al respecte mediambiental, per la societat i la cultura”, ha explicat.

El cap del Servei de Planificació Industrial i Energètica de la Direcció General d’Energia i Activitat Industrial i Minera de la Regió de Múrcia, Joaquín Abenza, ha destacat la importància del sector hoteler a la Regió de Múrcia, ressaltant el nombre d’establiments segons les diferents tipologies, les seves característiques des del punt de vista energètic i el potencial d’optimització energètica. Posteriorment, ha donat a conèixer les ajudes que la comunitat autònoma de la Regió de Múrcia, a través del programa operatiu FEDER 2014-2020, posa a disposició de les empreses dels sectors industrial i terciari.

El responsable comercial d’Aiguasol, Roger Marcos, ha centrat l’exposició en la seva experiència i ha destacat que, en general, al sector hi ha un potencial d’estalvi energètic de prop del 30%, entre 3 i 7 €/m2, i ha remarcat com la domòtica i el monitoratge ajuden a millorar l’eficiència energètica. “Per cada euro invertit en la reducció de la factura energètica és possible esperar un retorn de 6,75 €”, ha explicat.

De la teoria a la pràctica

Durant la segona part de la jornada, s’han exposat exemples de les aplicacions de l’eficiència energètica en la gestió de l’energia i de l’aigua en tres complexos hotelers, ubicats a la Regió de Múrcia, Catalunya i Andalusia.

José Francisco Benito, del Departament Tècnic d’Hoteles Santos, ha explicat com es va dur a terme tot un procés d’auditories de les instal·lacions en el qual es van analitzar els consums elèctrics, de gas i aigua en la climatització, la il·luminació, les cuines i el transport, entre d’altres. El resultat d’aquestes auditories els va permetre implantar diverses mesures que han aconseguit un estalvi econòmic i de recursos considerable, com per exemple, “realitzar una reducció mitjana major del 50% en el consum total de la il·luminació de les nostres instal·lacions pot afectar entorn d’un 8% del consum global d’il·luminació”.

Per la seva banda, el soci director de Gestió i Calor de Monarque Hoteles, Pedro Brieva, ha explicat l’experiència del grup amb les instal·lacions ubicades a Fuengirola, Màlaga, en les quals es va treballar per millorar el confort dels clients, reduir les avaries i reclamacions i renovar les instal·lacions. En aquestes instal·lacions, Gas Natural Fenosa va fer una proposta de serveis energètics que va permetre optimitzar les instal·lacions mitjançant actuacions tant correctives com preventives.

Per acabar, el director general de SambaHotels, Eduard Coloma, ha exposat l’experiència d’aquest hotel, construït el 1972 a Lloret de Mar, que ha implantat diverses mesures per minimitzar l’impacte ambiental de les activitats de l’hotel i els resultats obtinguts. A tall d’exemple, Coloma ha assenyalat que les mesures implantades han permès passar d’un consum d’aigua per client el 1997 de 372 litres per pernoctació, als 163,10 litres per pernoctació el 2017.

Fundació Gas Natural Fenosa

La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia, tot respectant el medi ambient. També desenvolupa programes d’Acció Social tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l’àmbit cultural promou accions orientades tant a la preservació i la difusió del patrimoni històric del sector del gas i l’electricitat, a través del Museu del Gas i el Museu Bolarque, com a la difusió i estimulació artística de la societat, a través de l’espai multidisciplinari del Museu d’Art Contemporani.

 

Múrcia, 20 de març de 2018.

Imatges

La responsable d’Energia i Medi Ambient de la Fundació Gas Natural Fenosa, Laia Gelabert, i la directora general d’Energia i Activitat Industrial i Minera de la Regió de Múrcia, Esther Marín Gómez.