Resultats de Naturgy

Accedeix a tota la informació de la companyia sobre els resultats financers trimestrals, semestrals i anuals.

Resultats 1T 2018

El benefici net de Gas Natural Fenosa va assolir els 320 milions, un 7,4% més, i l’EBITDA va ascendir a 1.053 milions fins al març

GAS NATURAL FENOSA va assolir un benefici net de 320 milions, un 7,4% més que el mateix període de l’any anterior. L’EBITDA va ser de 1.053 milions d’euros entre gener i març.

Documentació:

  Nota de premsa

  Presentació

Vídeogràfic:

  Principals Resultats

Infografies:

  Punts subministre gas/electricitat
  EBITDA per zona geogràfica
  EBITDA per activitats

Resultats 2017

El benefici net de Gas Natural Fenosa va assolir els 1.360 milions d’euros i l’EBITDA va ascendir a 3.915 milions d’euros el 2017

La companyia energètica va assolir els objectius previstos en les seves línies estratègiques per al 2017 i va obtenir 1.360 milions d’euros de benefici, un 1% més que l’any anterior.

Documentació:

  Nota de premsa

  Presentació

Vídeogràfic:

  Principals Resultats

Infografies:

  Principals magnituds
  EBITDA per zona geogràfica
  EBITDA per activitats

9M 2017

El benefici net de Gas Natural Fenosa assoleix els 793 milions d’euros i l’EBITDA els 3.140 milions d’euros fins al setembre

L’EBITDA de les activitats internacionals de la companyia va representar el 50% del total consolidat, en comparació del 45,2% del mateix període de l’any anterior.

Nota de premsa:

  9M 2017

Vídeos:

  Plan estratègic 2018-2020

  Principals Magnituds

Primer semestre 2017

El benefici net de Gas Natural Fenosa assoleix els 550 milions d’euros, amb un EBITDA de 2.176 milions el primer semestre

L’EBITDA de les activitats internacionals de la companyia va créixer un 1,3% i va representar un 51,4% del total consolidat.

Nota de premsa:

  1S 2017

Vídeos

  Valoració de los resultats

  Principals magnituds

Infografies

  Principals magnituds
  Inversions materials i intangibles
  EBITDA per activitats
  EBITDA per zona geogràfica

Primer trimestre 2017

El benefici net de Gas Natural Fenosa assoleix els 298 milions d’euros, amb un EBITDA de 1.104 milions el primer trimestre

L’EBITDA de les activitats internacionals de la companyia va créixer un 1,3% i va representar un 51,4% del total consolidat.

Nota de premsa:

  1T 2017

Vídeos
  Principals resultats

Infografies

  Principals Magnituds

  EBITDA per activitats

  EBITDA per zona geogràfica

  Deute financer

Tancament exercici 2016

El benefici net de Gas Natural Fenosa assoleix els 298 milions d’euros, amb un EBITDA de 1.104 milions el primer trimestre

Els resultats de Gas Natural Fenosa el 2016 van complir amb el previst en la Visió estratègica 2016-2020, en un entorn macroeconòmic i energètic molt exigent.

Nota de premsa:

  Resultats 2016

Vídeos:

  Valoració exercici 2016

  Previsió per a l’any 2017

Infografies:

  Principals indicadors financers

  Deute financer

  EBITDA

Tercer Trimestre 2016

El benefici net ajustat de Gas Natural Fenosa va assolir els 980 milions d’euros i es confirmen les previsions per al 2016

La companyia va assolir, el tercer trimestre del 2016, un benefici net ajustat de 980 milions d’euros i l’EBITDA, 3.640 milions d’euros.

Nota de premsa

  Resultats Tercer Trimestre

Vídeos

  Valoració de Resultats

Infografies

  Principals Magnituds

  EBITDA per zona geogràfica

  EBITA per activitats

  Inversions netes

Primer Semestre 2016

El benefici net de Gas Natural Fenosa va assolir els 645 milions d’euros i l’EBITDA 2.457 milions d’euros, en línia amb el previst en el Pla estratègic per al 2016

GAS NATURAL FENOSA va assolir en el primer semestre de 2016 un benefici net de 645 milions d’euros, el 6,5% menys en termes homogenis.

Nota de premsa

  Resultats 1S 2016 (PDF 366 Kb)

Presentació per a accionistas

  Presentació 1S 2016 (PDF 809 Kb)

Vídeo

  Valoració Resultats Rafael Villaseca

Infografies

  Principals magnituds

  Deute financer

Primer trimestre 2016

Gas Natural Fenosa obté un benefici net de 329 milions

Malgrat l’exigent entorn energètic i econòmic, els resultats demostren la solidesa del seu model de negoci, en el qual les activitats regulades i gairebé regulades aporten el 69% de l’EBITDA.

Nota de premsa:

  Resultats 1T 2016 (PDF 306 Kb)

Presentació:

  Resultats 1T 2016 (PDF 2.500 Kb)

Vídeo

  Valoració de Resultats

Infografies

  Principals indicadors financers (PDF 85 Kb)
  Ebitda (PDF 108 Kb)
  Deute financer (PDF 97 Kb)

Tancament exercici 2015

Gas Natural Fenosa va assolir els objectius del Pla estratègic 2013-2015, amb un benefici net de 1.502 milions d’euros (+2,7%)

La companyia continua compromesa amb la seva sòlida política de retribució a l’accionista en efectiu i destinarà 933 milions a dividends amb càrrec als resultats del 2015 (0,9328 euros/acció), el 2,7% més.

Nota de premsa

  Resultats tancament 2015 

Presentación

  Presentació Resultatss 2015 (PDF 5 Mb)

Vídeo

  Valoració de Resultats

Infografies

  Compliment Pla estratègic 2013-2015  (PDF 132 Kb)
  Principals indicadors financers (PDF 97 Kb)
  Dividend (PDF 82 Kb)
  Deute Financer (PDF 82 Kb)

Tercer trimestre de 2015

Gas Natural Fenosa va assolir un benefici net de 1.094 milions d’euros, el 3,8 % més en termes homogenis, i un EBITDA de 3.998 milions (+10,9 %)

El benefici net de GAS NATURAL FENOSA va assolir els 1.094 milions d’euros, el 3,8 % més en termes comparables, i l’EBITDA consolidat va créixer un 10,9 %, fins als 3.998 milions d’euros,durant els nou primers mesos del 2015.

Nota de premsa

  Resultats tercer trimestre 2015

Vídeos

  Valoració de Resultats

  Pla Estratègic

Infografías

  Principals Indicadors Financers (PDF 92 Kb)

  Pla Estratègic (PDF 125 Kb)

  EBITDA (PDF 165 Kb)

  Dividend (PDF 86 Kb)

  Deuda Financiera (PDF 82 Kb)

Primer semestre de 2015

El benefici net de Gas Natural Fenosa va assolir els 751 milions d’euros i l’EBITDA va créixer un 10,5% fins als 2.674 milions d’euros

L’EBITDA consolidat en els sis primers mesos va créixer un 10,5% fins als 2.674 milions, gràcies a la contribució de 295 milions d’EBITDA per part de Companyia General d’Electricitat (CGE) i també al creixement de l’EBITDA de les activitats de distribució de gas i electricitat a Llatinoamèrica.

Nota de premsa

  Nota de premsa resultats 2T 2015

Vídeo

  Valoració de resultats

Gràfics

  Gràfic EBITDA (JPG 139 kB)

  Gràfic CGE (JPG 71 kB)

  Gràfic Deute financer (JPG 51 kB)

  Gràfic Principals indicadors (JPG 54 kB)

Primer trimestre de 2015

Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net de 404 milions (+0,5%) per incorporació de CGE, que va compensar l’impacte regulador a Espanya

Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net de 404 milions d’euros el primer trimestre de 2015, el 0,5% més que el mateix període de l’exercici anterior.

Nota de premsa

  Nota de premsa resultats 1T 2015

Vídeo

  Valoració de resultats

Gràfics

  Gràfic EBITDA (JPG 139 kB)

  Gràfic CGE (JPG 71 kB)

  Gràfic Deute financer (JPG 51 kB)

  Gràfic Principals indicadors (JPG 54 kB)

 

Tancament de 2014

Gas Natural Fenosa va aconseguir un benefici net de 1.462 milions, l’1,2% més, pel negoci internacional i malgrat l’impacte regulador a Espanya

El resultat net de la companyia energètica va créixer gràcies al negoci internacional i a les plusvàlues per la venda de Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones.

Nota de premsa

  Nota de premsa Resultats 2014

Presentació

  Presentació resultats 2014 (PDF 2 MB)