La millora de la qualitat de l’aire és un dels grans reptes que té actualment el planeta. D’acord amb les xifres oficials, no es tracta d’un assumpte menor, ja que segons estimacions de l’Organització Mundial de la Salut, més de 400.000 persones moren prematurament cada any a la Unió Europea per la mala qualitat de l’aire. En l’actualitat, més del 65% de la contaminació urbana té com a origen el transport per carretera.

Els organismes internacionals són conscients que cal prendre mesures sobre això, tal com ho demostra el fet que la Unió Europea s’hagi fixat baixar les emissions de CO2 en un 40% (respecte del nivell de 1995), augmentar l’eficiència energètica en un 30% i potenciar les renovables en el mix energètic fins al 27%.

La mobilitat sostenible, un aspecte clau

En la consecució d’aquests objectius, el gas natural està destinat a ser un dels actors protagonistes, ja que és una font d’energia més neta, menys contaminant i amb menys contingut en carboni que altres combustibles.

  • Redueix el 85% de les emissions d’òxids de nitrogen.
  • Redueix el 100% de les emissions d’òxid de sofre.
  • Redueix el 95% de les emissions de partícules en suspensió.
  • Redueix el 25% de les emissions de CO2 respecte a la gasolina.

A Espanya, i segons dades de l’informe de Sedigas “Qualitat de l’aire a les ciutats espanyoles: Transport urbà, sector residencial i terciari”, la substitució del 5% del parc de vehicles pesants i turisme de gasolina i dièsel per un parc de gas natural suposaria una reducció d’emissions de tots els gasos causants d’entre l’1,5% i el 5% de la contaminació urbana, que sens dubte és indicatiu dels beneficis per a l’aire urbà de l’ús del gas natural.

Els seus avantatges, a més, no radiquen únicament en el medi ambient, ja que també és més econòmic que la gasolina i el gasoil. Per exemple, amb 20 euros es poden recórrer 555 km, mentre que amb gasoil són 375 km i 275 km amb gasolina. Un altre dels avantatges que presenta aquest combustible és que produeix fins a un 50% menys d’emissions sonores i vibracions respecte als motors dièsel.

Evolució del parc de vehicles a gas natural a Espanya:

Al tancament de 2016, més de 6.000 vehicles ja recorren el nostre país gràcies al gas vehicular:

El 44% són turismes i vehicles lleugers.

El 56% són vehicles pesants (camions i vehicles de recollida de residus).

A escala mundial, es calcula que hi ha 22 milions de vehicles que funcionen amb gas natural, i la previsió és que el 2030 la xifra assoleixi els 200 milions.

Estacions de servei

A Espanya, el juliol de 2017 hi ha 117 estacions de servei que subministren gas natural, encara que només 52 estan obertes al públic. Serà una xifra que creixerà pròximament, ja que els propers mesos s’espera l’obertura de 52 estacions públiques per crear una infraestructura que garanteixi el subministrament de gas al sector del transport.

Transport marítim:

El GNL també es pot utilitzar com a combustible marítim. Amb el seu ús s’eliminen en un 80% les emissions d’òxids de nitrogen, pràcticament totes les de diòxid de nitrogen i entre un 20% i 30% de les emissions de diòxid de carboni.

En aquest sentit, la companyia va engegar el març de 2017 el primer motor de gas natural per a ferris de passatgers a Espanya amb Baleària. Les dues companyies van impulsar el desenvolupament i la instal·lació d’un motor al ferri Abel Matutes de Baleària, que opera diàriament la ruta Barcelona-Palma de Mallorca. La companyia energètica desenvolupa una intensa activitat comercial a escala europea per promoure l’ús del gas natural com a combustible de propulsió marítima conscient dels avantatges mediambientals que aquesta energia reporta als entorns urbans i marítims.

Llar

La calefacció domèstica és també un dels factors que més perjudica la qualitat de l’aire, per les seves emissions de diòxid de sofre (SOx) i d’òxids de nitrogen (NOx) que formen el boirum urbà i són les principals causants de problemes respiratoris. El gas natural redueix les emissions d’ambdós gasos contaminants, per la qual cosa substituir les calderes per gas natural és un pas més per aconseguir una millora de la qualitat de l’aire.

El gas natural, en comparació amb el gasoil, no només és més sostenible, sinó també més econòmic. L’estalvi pot arribar a ser de 300 € anuals, calculat sobre un habitatge d’uns 100 metres quadrats amb ús de combustible per a calefacció i aigua sanitària. Amb la transformació a gas natural es pagarien prop dels 500 € l’any.

Avantatges de la transformació

Quadre comparatiu

Contaminant atmosfèrics Què provoquen? Reducció en % de les emissions contaminants amb l’ús del gas natural
Partícules sòlides (PM) Les més perjudicials són les de 10 microns de diàmetre (PM10) o menys, especialment les PM25, que es poden allotjar a l’interior dels pulmons. La crema de llenya i altres combustibles de biomassa pot ser una font important de partícules, segons l’OMS 95%
òxid de sofre (SOx) Pot afectar el sistema respiratori i les funcions pulmonars, causa irritació ocular i cardiopaties. La principal font de SO2 procedent de l’activitat humana és la combustió de combustibles que contenen sofre, especialment gasoil, per a calefacció, generació d’electricitat i transport 100%
Òxid nitrogen (NOx) Causa bronquitis en nens asmàtics i disminueix la funció pulmonar. S’origina principalment en els processos de combustió. Reacciona amb la llum solar formant ozó a nivell del terra, un dels principals components de la boira tòxica. 85%
Diòxid de carboni (CO2) Principal causant de l’efecte d’hivernacle. 25%

Imatges

Accedeix a la nostra fototeca per obtenir imatges sobre GNV