Descripció del projecte

Rafael Villaseca, CEO de Gas Natural Fenosa, valora el compliment del Pa Estratègic 2013-2015 de la companyia.