Descripció del projecte

Luis Bertrán, secretari general de l’IGU