Descripció del projecte

Vídeo explicatiu de la Fundació Gas Natural Fenosa.