Descripció del projecte

Isidre Faine, primer plano