Descripció del projecte

Arribada del gas a Pradejón