Descripció del projecte

Central de cicle combinat Durango (3)