• La Fundació de la companyia energètica cedirà material didàctic i realitzarà accions de formació per al professorat, i la Conselleria impulsarà la implantació en els centres on s’imparteixen els cicles formatius de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles.
  • EFA Moratalaz i Scania són les dues empreses que col·laboren amb la Fundació en la posada en marxa d’aquest projecte, l’objectiu del qual és facilitar l’ocupabilitat dels alumnes a través d’una nova sortida professional.

El conseller d’Educació, Cultura i Esports de la Junta de Comunitats de Castella – la Manxa, Ángel Felpeto, i el director general de la Fundació Naturgy, Martí Solà, han firmat avui un conveni de col·laboració per actualitzar els plans d’estudi de la formació professional  (FP), en els cicles formatius de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles.

Aquest acord facilitarà la incorporació de continguts sobre el manteniment de vehicles que utilitza com a combustible el gas natural i permetrà aprofundir en la modalitat dual d’aquests cicles formatius.

Ángel Felpeto ha destacat la importància d’assolir acords estratègics en aquesta direcció, “que no només posen a la nostra comunitat autònoma com a punta d’espasa en l’ús i desenvolupament d’energies més sostenibles, sinó que, al mateix, temps contribueixen a formar el nostre alumnat en tecnologies que són part del present del sistema productiu regional i nacional”.

“Amb aquest acord, introduirem la formació en una tecnologia sostenible com el gas natural vehicular (GNV), la qual cosa permetrà al sector disposar de professionals altament qualificats que fins ara era molt difícils de trobar al mercat laboral”, ha afirmat Martí Solà.

A la firma del conveni, que s’ha celebrat aquest migdia a la Conselleria d’Educació a Toledo, han assistit també representants d’EFA Moratalaz i Scania, les dues empreses de la regió que participen en aquest projecte, amb el qual també es persegueix fomentar la relació del professorat de formació professional amb les empreses del sector per afavorir la necessària transferència de coneixements.

L’FP, en el model dual o en el tradicional de pràctiques no remunerades, es desenvolupa amb projectes formatius amb les empreses i permet dur a terme una formació d’alta qualitat entre l’institut i l’empresa, centrada en el desenvolupament personalitzat de les qualificacions professionals. Amb això, s’aconsegueix que la inserció laboral i la satisfacció dels estudiants, en acabar el curs, sigui excel·lent.

El GNV, una tecnologia sostenible

El gas natural vehicular (GNV) és una tecnologia moderna i eficient que està contribuint d’una manera molt important a millorar la qualitat de l’aire. Es tracta d’un combustible que redueix en més d’un 85% les emissions d’òxids de nitrogen i en un 95% les de partícules en suspensió, principals causants de la contaminació urbana. També disminueix fins a un 30% les emissions de CO2, principal gas amb efecte d’hivernacle, per la qual cosa contribueix a lluitar contra el canvi climàtic.

A més, els motors de gas natural produeixen fins a un 50% menys d’emissions sonores i vibracions que els motors de tipus dièsel, i estalvien entre el 25% i el 50% de combustible en comparació amb un vehicle convencional que utilitza carburants com la gasolina o el gasoil.

Des del punt de vista econòmic, el gas natural és un combustible molt competitiu, fins a un 50% més barat que la gasolina i un 30% més que el dièsel. Amb 20 euros de gas natural, per exemple, es pot recórrer el trajecte Madrid-Barcelona, gairebé el doble que amb un cotxe de gasolina.

Fundació Naturgy

La Fundació Naturgy, fundada l’any 1992 per la companyia energètica, té com a missió la difusió, la formació, la informació i la sensibilització de la societat en temes d’energia i medi ambient. També desenvolupa programes d’acció social tant en l’àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l’àmbit cultural, promou accions orientades envers la preservació i la difusió del patrimoni històric del sector del gas i l’electricitat.

Toledo, 17 de desembre de 2018.

Imatges