Per tenir en compte

Els casos de frau en les inspeccions i revisions es poden evitar sent conscients dels processos establerts per la companyia en aquest àmbit.

El gas natural és una energia molt segura, però és important seguir algunes recomanacions molt senzilles per gaudir-ne amb total tranquil·litat.

Prevenció contra el frau
Inspecció periòdica
Revisió d'instal·lacions tèrmiques i manteniment