• L’evolució de l’exercici, malgrat l’entorn desfavorable, fa preveure que la companyia tanqui l’any entorn de 5.000 milions d’euros d’EBITDA i que el seu benefici assoleixi entre 1.300 i 1.400 milions d’euros, la qual cosa confirma la implementació de la Visió estratègica 2016-2020, que està en marxa.
 • La companyia, que va repartir un dividend a compte de 0,33 euros per acció al setembre, manté una política de dividends per al període 2016-2018 que suposarà un pay out del 70%, amb un mínim d'un euro per acció.
 • L'EBITDA ha baixat el 6,8% respecte del mateix període de l'exercici anterior, en un entorn macroeconòmic en el qual els preus de les matèries primeres energètiques han caigut de manera significativa. A més, l'efecte de la depreciació de les divises, especialment del Brasil i Colòmbia, ha tingut un impacte negatiu de 117 milions d'euros. Sense aquest efecte, l'EBITDA hauria descendit un 3,8%.
 • A Xile la companyia està preparada per llançar un important pla de gasificació d'acord amb la planificació del govern, després de l'inici del procés de reordenació i reestructuració societària de les activitats del grup al país.
 • Les inversions materials i intangibles han ascendit a 1.294 milions d’euros, amb un augment del 23,9% a causa, entre d’altres, de la incorporació el tercer trimestre d’un nou vaixell metaner.
 • GPG, filial de generació elèctrica internacional, invertirà aproximadament 85 milions d'euros en la construcció de dos parcs solars al Brasil amb una potència de 60 MW. A més, la companyia va signar, l’agost, contractes per desenvolupar projectes renovables a Austràlia i Xile.
 • Gas Natural Fenosa ha tancat aquest trimestre la compra de l'energètica irlandesa Vayu, emmarcada en l'estratègia de creixement en comercialització a Europa.
 • Gas Natural Fenosa dóna energia a 24,3 milions de punts de subministrament de gas natural i electricitat arreu del món, després d’incorporar-ne 641.000 l'últim any.

Gas Natural Fenosa ha assolit durant els nou primers mesos de 2016 un benefici net ajustat de 980 milions d'euros. Aquesta xifra representa un descens del 10,4% tenint en compte la venda del 20% de GNL Quintero (Xile), que està previst tancar la primera quinzena de novembre i que aporta una plusvàlua neta de 50 milions.

L'EBITDA entre gener i setembre va assolir els 3.640 milions d'euros, amb un descens del 6,8% respecte del mateix període de l'exercici anterior, fonamentalment a causa de la depreciació de les divises llatinoamericanes –amb un impacte negatiu de 117 milions d'euros– i de la caiguda dels preus i els marges del gas natural, conseqüència, al seu torn, de la situació general del mercat internacional d'hidrocarburs. Sense l'efecte de la depreciació de les divises, l'EBITDA hauria descendit un 3,8%.

Malgrat aquest escenari complicat, que ha afectat especialment els negocis de proveïment i comercialització de gas, els resultats de Gas Natural Fenosa demostren la fortalesa del seu model de negoci.

L'activitat de distribució de gas aporta el 34,9% de l'EBITDA, la distribució d'electricitat, el 27,8%, la generació i comercialització d'electricitat, el 20,4% i el proveïment i la comercialització de gas, el 17%.

L'EBITDA de les activitats a Espanya s'ha mantingut fins al setembre i ha representat un 55,1% del total. La resta, un 44,9%, ha correspost a les activitats internacionals.

Les inversions materials i intangibles han ascendit a 1.294 milions d’euros, amb un augment del 23,9% a causa de la incorporació d’un vaixell metaner per 206 milions d’euros. Sense considerar aquest vaixell, la inversió creix el 4,2%. El principal focus inversor s’ha situat en l'activitat de distribució de gas natural, que ha representat el 36,6% del total d'inversions materials i intangibles, davant del 32,1% de la distribució d'electricitat.

Aquest darrer trimestre la companyia ha adquirit el 37,88% de Gas Natural Chile per un import de 306 milions d’euros, de manera que la seva participació en aquest negoci assoleix ja el 95%.

La companyia l’agost va tancar la compra de la comercialitzadora irlandesa de gas i electricitat Vayu, l’adquisició de la qual s’emmarca en el nou pla estratègic, que preveu l'increment de la comercialització a l'engròs a Europa. Vayu té una quota de comercialització de grans clients a Irlanda del 15%.

L'estricta política financera de la companyia ha situat el seu nivell d'endeutament en el 46,9% a 30 de setembre, un percentatge semblant al de la mateixa data del 2015. El deute financer net, de 16.144 milions d'euros, ha pujat el 0,7% respecte del registrat el setembre de l'any passat. El 91,1% del deute té un venciment igual o posterior a l'any 2018 i la seva vida mitjana se situa en cinc anys.

Gas Natural Fenosa tenia, a final del trimestre, una disponibilitat de liquiditat de 10.842 milions, equivalent a totes les obligacions financeres de més de 24 mesos.

 • Dividend a compte

El Consell d'Administració va aprovar el passat mes de juliol el repartiment d'un dividend a compte de l'exercici 2016 de 0,330 euros per acció, que va ser abonat íntegrament en efectiu el 27 de setembre. El pagament forma part de la política de dividends per a 2016-2018, que preveu un pay out anual del 70%, amb un mínim d'un euro per acció. La nova política de dividends avança al setembre el pagament a compte, que tradicionalment es cobrava el gener.

 • Negoci

Amb un acompliment segons el previst, GAS NATURAL FENOSA confirma les perspectives per a 2016, ja que continua una forta activitat de creixement subjacent amb l’Amèrica Llatina i la previsible estabilització de les monedes.

D’altra banda, s’esperen marges estables per a 2016 quant a la comercialització de gas, encara que a nivells més reduïts que el 2015. Per la seva banda, en electricitat es veuran menors preus del pool a Espanya el 2016, però es mostraran beneficis de model de negoci integrat de la companyia.

Així mateix, les inversions amb valor afegit estan en línia amb l'estratègia disciplinada de creixement.

Continua la reeixida inversió de nou capital en negocis regulats amb fortes perspectives de creixement i remuneració lligada a les inversions, així com l’enfocament disciplinat en projectes internacionals de renovables amb valor afegit i l’optimització de la cartera d’actius, amb desinversions d’actius non-core i adquisicions en activitats estratègiques, i continua l'esforç en estalvi de costos.

 • Distribució de gas a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Espanya ha assolit els 653 milions d'euros, l'1,8% menys que en els nou primers mesos del 2015.

Les vendes de l'activitat regulada de gas a Espanya han augmentat un 2,5% respecte del mateix període de 2015, fins als 131.237 GWh. La demanda residencial ha crescut per sobre del 2% (+702 GWh), pel consum més alt del segon trimestre, mentre que la demanda industrial ha crescut un 3% (+1.069 GWh).

El 30 de setembre, la companyia tenia 5.311.000 punts de subministrament (+1,5%) i la xarxa de proveïment va assolir els 51.790 quilòmetres, el 2,6% més que en tancar el tercer trimestre de 2015. El nombre de municipis amb accés al gas natural es va incrementar en 31 i va acabar el trimestre en 1.217.

Gas Natural Fenosa va signar, el setembre de 2015, un acord per un import de 450 milions d’euros per adquirir xarxes de GLP Repsol Butano amb un potencial de transformació a gas natural d'1 milió de punts de subministrament. El juliol passat, la CNMC va aprovar aquesta operació, que es completarà l’últim trimestre de 2016.

 • Distribució de gas a Itàlia

L'EBITDA de l'activitat de distribució de gas a Itàlia ha estat de 44 milions d'euros, el 12% menys que en el mateix període de l'any anterior, a causa fonamentalment de la remuneració inferior per actualització del WACC reconegut pel regulador italià com a conseqüència de la reducció de la taxa lliure de risc.

L'activitat de distribució de gas ha assolit els 2.541 GWh, amb una disminució del 9,5% respecte a l'any 2015 per una climatologia no favorable. La xarxa de proveïment, el 30 de setembre de 2016, ascendia a 7.226 quilòmetres, amb un augment de 83 quilòmetres els últims 12 mesos. Al final del període, la companyia tenia a Itàlia 458.386 punts de subministrament, el 0,4% més que en la mateixa data de l'exercici passat.

 • Distribució de gas a l'Amèrica Llatina

L'EBITDA de la distribució de gas a l'Amèrica Llatina ha assolit els 573 milions, amb un descens del 6,8% respecte als primers nou mesos de 2015, afectat pel comportament de les divises llatinoamericanes davant l'euro a l'Argentina (–37,2%), Mèxic (–13,8%), Colòmbia (–13,8%), Brasil (–9,8%) i Xile (–4,7%). Sense considerar l'efecte del tipus de canvi, l'EBITDA s'hauria incrementat en un 5%.

Per països, va destacar el creixement en l'EBITDA a Xile, que aporta 151 milions d'euros (+10,2%).

Les vendes de l'activitat de gas a Llatinoamèrica han assolit els 200.805 GWh i la xarxa de proveïment a Llatinoamèrica s'ha incrementat en 3.396 quilòmetres (+4,3%) els últims 12 mesos, fins a assolir els 82.778 quilòmetres en tancar el tercer trimestre.

Gas Natural Fenosa ha assolit els 7.690.867 punts de subministrament a l'Amèrica Llatina, després d'incorporar 332.000 nous punts durant l'últim any. Es poden destacar els increments de Colòmbia (123.000 punts) i de Mèxic (117.000 punts).

 • Distribució d'electricitat a Espanya

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat ha assolit els 457 milions d'euros entre gener i setembre, l'1,3% més que en el mateix període del 2015.

En data 30 de setembre, l'energia subministrada va assolir els 23.838 GWh, el 0,1% menys que en el mateix període del 2015. En tancar el tercer trimestre, la companyia disposava de 3.697.000 punts de subministrament, amb un creixement del 0,5% en els últims 12 mesos.

El Temps d'Interrupció Equivalent a la Potència Instal·lada (TIEPI) va ser de 35 minuts, lleugerament superior al 2015 a causa dels efectes de les condicions meteorològiques adverses de principis d'any.

 • Distribució d'electricitat a Moldàvia

L’EBITDA de l’activitat de distribució d’electricitat a Moldàvia ha assolit els 35 milions d'euros durant els nou primers mesos de l'any, el 45,8% més que el 2015. Aquest increment és degut a una retribució més gran de la base de capital tarifària per actualització anual, a menors pèrdues a la xarxa i a l'efecte del tipus de canvi.

Les vendes de l'activitat d'electricitat es van situar en 1.945 GWh (–2,2%) i els punts de subministrament van tancar el període en 876.000 (+1,4%).

 • Distribució d'electricitat a l'Amèrica Llatina

L'EBITDA de l'activitat de distribució d'electricitat a Llatinoamèrica, que inclou l'Argentina, Xile, Colòmbia i Panamà, ha assolit els 519 milions d'euros en tancar el tercer trimestre, un 1,6% més respecte al tancament del tercer trimestre del 2015. En cas que no es considerés l'efecte provocat pel tipus de canvi, l'EBITDA augmentaria el 9%.

El negoci de distribució de Xile ha aportat 227 milions d'euros a l'EBITDA, en línia amb l'any anterior. Les distribuïdores de Panamà han aportat 92 milions d'euros i Colòmbia ha aportat 191 milions d'euros.

No obstant això, a Colòmbia, a causa de l'actual situació de morositat i frau, el benefici després d'impost de la filial del grup a la regió Carib, ha registrat pèrdues de prop de 24 milions d'euros, davant els 14 milions de pèrdues registrats en el mateix període de l'exercici 2015. El 30 de setembre de 2016 l'import total de factures impagades ascendia a 1.259 milions d'euros, import proveït en aproximadament un 83%.

Les vendes de l'activitat de distribució d'electricitat a l'Amèrica Llatina han crescut un 2,4%, fins als 26.049 GWh, a causa del creixement de la demanda, tant a Colòmbia com a Panamà. En conjunt, els punts de subministrament han augmentat el 3,3%, fins a 6.232.000.

 • Gas: Infraestructures

L’EBITDA de l’activitat d’infraestructures, que inclou l’operació del gasoducte Magrib-Europa, la gestió del transport marítim i l’exploració, el desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’hidrocarburs, s’ha elevat els nou primers mesos de l’any a 221 milions d'euros, un 2,3% més, a causa principalment de l'increment del 3% de la tarifa de transport internacional del gasoducte Magrib-Europa.

En data 30 de setembre, l’activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc a través de les societats EMPL i Metragaz ha sumat un volum total de 83.239 GWh, un 1,3% més que en el mateix període del 2015. D'aquesta xifra, 52.485 GWh (-5,2%) van ser transportats per a Gas Natural Fenosa a través de la societat Sagane, i 30.754 GWh (+14,5%) per a Portugal i el Marroc.

 • Gas: Proveïment i comercialització

L'EBITDA de l'activitat mundial de proveïment i comercialització de gas ha ascendit a 398 milions d'euros, la qual cosa suposa una disminució del 33,1%, seguint la tendència de l'ajustament de preus energètics suportat durant el període.

Entre gener i setembre, la comercialització a l'engròs de Gas Natural Fenosa ha assolit els 213.010 GWh, el 0,9% menys que en el mateix període de 2015, fonamentalment pel descens del gas comercialitzat a Espanya (un 4,8% menys). En canvi, la comercialització de gas internacional ha mantingut la tendència marcada en els trimestres anteriors i ha assolit els 101.627 GWh, el 4,5% més, i ha destacat l'impuls de la comercialització a client final a la resta d'Europa.

Gas Natural Europe, filial de comercialització a Europa, ha venut a França durant el període 33,4 TWh a clients de diversos àmbits, que van des d'empreses del sector industrial fins a autoritats locals i del sector públic. Les vendes a Bèlgica, Luxemburg, Holanda i Alemanya han assolit els 8,4 TWh en el mateix període.

A Itàlia, Gas Natural Fenosa ha assolit unes vendes de 4,5 TWh en tancar el tercer trimestre.

Al mercat de Portugal, Gas Natural Fenosa continua com a segon operador del país, i primer estranger, amb una quota superior al 15%. En el mercat industrial, en què se centra principalment la seva activitat, la quota és superior al 17%.

En el mercat minorista, la companyia ha assolit 12,2 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis de manteniment en data 30 de setembre, dels quals 569.000 són a Itàlia. Gas Natural Fenosa, pionera en la integració del subministrament conjunt de gas i electricitat, ha superat els 1,5 milions de llars a Espanya amb les dues energies contractades. Així mateix, gran part d'aquestes llars també disposen del servei de manteniment.

 • Electricitat Espanya

L’EBITDA de l’activitat d’electricitat a Espanya (generació, comercialització a l'engròs i minorista i subministrament a PVPC) ha estat de 553 milions d'euros, una xifra semblant a la de l'exercici anterior.

Durant els primers nou mesos de l'any, la demanda d'electricitat, corregida per efecte de temperatura i laboralitat, va disminuir el 0,1%. Mentrestant, la generació neta nacional es va contreure el 4%. El preu mitjà ponderat del mercat diari en el període juliol-setembre va ser de 42,3 €/MWh, 14,74 €/MWh per sota del preu del mateix trimestre de 2015. En el conjunt de l'any, el preu mitjà ponderat se situa en 34,77 €/MWh, per sota dels 51,45 €/MWh dels tres primers trimestres de l'exercici passat.

Gas Natural Fenosa ha generat 20.073 GWh fins al setembre, el 15,3% menys. D'aquesta xifra, 18.095 GWh corresponen a generació tradicional (el 18,5% menys), mentre que la generació amb renovables i cogeneració ha estat de 1.978 GWh (33,8% més). La quota acumulada de la companyia en generació d'electricitat s’ha situat en el 16,4%.

Per tecnologies, la producció hidràulica s’ha situat en 3.691 GWh fins al setembre, el 72,4% superior a la del 2015. La producció nuclear ha estat de 3.329 GWh (+0,1%), els cicles combinats han generat 8.028 GWh (–26,6%) i les tèrmiques de carbó han assolit els 3.047 (–47,6%). Les vendes d'electricitat, que inclouen la comercialització en el mercat liberalitzat i del preu voluntari per al petit consumidor, han assolit, el 30 de setembre, els 27.554 GWh, un 3,7% més.

Gas Natural Fenosa Renovables ha tancat setembre amb una potència total instal·lada en operació de 1.145 MW, dels quals 977 MW corresponen a tecnologia eòlica, 110 MW a minihidràulica i 58 MW a cogeneració.

La producció entre gener i setembre ha crescut el 33,8% gràcies a la producció hidràulica més elevada i a la incorporació dels parcs adquirits en la compra de Gecalsa.

 • Global Power Generation (GPG)

L'EBITDA de Global Power Generation ha assolit els 190 milions, el 4,5% menys, a causa fonamentalment del menor EBITDA a Mèxic (–6,1%), provocat per l'efecte del tipus de canvi. L'energia elèctrica produïda en el conjunt dels actius ha augmentat l'1%, fins als 13.361 GWh.

El mes d'agost passat, GPG va resultar adjudicatària de projectes de desenvolupament d'energies renovables a Xile i Austràlia. Al país sud-americà, GPG hi construirà el parc eòlic Cabo Leones II, de 204 MW, i una planta solar fotovoltaica de 120 MW, amb una inversió total prevista de 325 milions d'euros. Respecte d'Austràlia, GPG va ser adjudicatària del primer parc eòlic del país, de 91 MW de potència i ubicat en Nova Gal·les del Sud. La inversió prevista per a aquest projecte és de 120 milions.

Addicionalment, GPG ha adquirit el seu primer projecte de generació elèctrica al Brasil, de 60 MW. La companyia ha aconseguit, per aproximadament 85 milions d’euros, una participació majoritària (85%) de dues plantes solars que pertanyien al Grupo Gransolar.

 

Barcelona, 2 de novembre de 2016.

Compte de resultats consolidat

El compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici 2015 s'ha reexpressat reclassificant a operacions interrompudes el negoci de gas liquat de petroli a Xile en aplicació de la NIIF 5.

 

(€ milions) 9M16 9M15
Import net de la xifra de negocis 16.746 19.605
Proveïments -11.013 -13.639
Marge brut 5.733 5.966
Altres ingressos d'explotació 188 205
Despeses de personal -759 -742
Tributs -345 -366
Altres despeses d'explotació -1.177 -1.156
EBITDA 3.640 3.907
Altres resultats - 5
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament -1.305 -1.308
Dotació a provisions -223 -193
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.112 2.411
Resultat financer -629 -676
Resultat alienació instruments financers - -
Resultat d'entitats mètode participació 2 -6
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 1.485 1.729
Impost sobre beneficis -349 -421
Resultat operacions interrompudes 44 31
Participacions no dominants -250 -245
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP 930 1.094

Balanç de situació consolidat

(€ milions) 30/09/2016 30/09/2015
Actiu no corrent 38.504 38.424
Immobilitzat intangible 10.621 10.351
Immobilitzat material 23.809 23.707
Inversions mètode participació 1.662 1.971
Actius financers no corrents 1.331 1.394
Actius per impost diferit 1.081 1.001
Actiu corrent 8.996 8.462
Actius no corrents mantinguts per a la venda 37  -
Existències 744 874
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 4.725 4.895
Altres actius financers corrents 348 413
Efectiu i mitjans líquids equivalents 3.142 2.280
TOTAL ACTIU 47.500 46.886

 

(€ milions) 30/09/2016 30/09/2015
Patrimoni net 18.262 18.124
Patrimoni net atribuït a l'entitat dominant 14.477 14.431
Participacions no dominants 3.785 3.693
Passiu no corrent 21.223 22.848
Ingressos diferits 845 851
Provisions no corrents 1.433 1.509
Passius financers no corrents 15.188 16.806
Passius per impost diferit 2.653 2.672
Altres passius no corrents 1.104 1.010
     
Passiu corrent 8.015 5.914
 Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda - -
 Provisions corrents 134 158
 Passius financers corrents 4.194 1.722
 Creditors comercials i altres comptes per pagar 3.416 3.686
 Altres passius corrents 271 348
 TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 47.500 46.886

 

Principals magnituds operatives

Activitat de distribució

9M16 9M15 %
Distribució de gas (GWh) 334.583 352.260 -5,0
Europa 133.778 130.898 2,2
ATX* 133.778 130.898 2,2
Amèrica Llatina 200.805 221.362 -9,3
Vendes de gas a tarifa 116.588 132.844 -12,2
ATX 84.217 88.518 -4,9
Distribució d'electricitat (GWh) 51.832 51.237 1,2
Europa 25.783 25.797 -0,1
Vendes d'electricitat a tarifa 1.945 1.988 -2,2
ATX 23.838 23.809 0,1
Amèrica Llatina 26.049 25.440 2,4
Vendes d'electricitat a tarifa 24.385 24.036 1,5
ATX 1.664 1.404 18,5
Transmissió d'electricitat (GWh) 10.942 10.932 0,1
Amèrica Llatina 10.942 10.932 0,1
Punts de subministrament de distribució de gas, en milers (el 30/09): 13.460 13.046 3,2
Europa 5.769 5.687 1,4
Amèrica Llatina 7.691 7.359 4,5
Punts de subministrament de distribució d'electricitat, en milers (el 30/09): 10.805 10.578 2,1
Europa 4.573 4.543 0,7
Amèrica Llatina 6.232 6.035 3,3
TIEPI a Espanya (minuts)** 35 33 6,1

* Accés de tercers a la xarxa (energia distribuïda). Inclou els serveis d'ATX en transport secundari.
** Temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada.

Activitat de gas

9M16 9M15 %
Comercialització a l'engròs (GWh) 213.010 214.872 -0,9
Espanya 111.383 117.603 -5,3
Resta de vendes de gas 101.627 97.269 4,5
Comercialització al detall (GWh) 20.313 22.021 -7,8
Transport de gas – EMPL (GWh) 83.239 82.210 1,3

Activitat d'electricitat

9M16 9M15 %
Energia elèctrica produïda (GWh) 33.434 36.923 -9,4
Espanya 20.073 23.690 -15,3
Generació 18.095 22.212 -18,5
Hidràulica 3.691 2.141 72,4
Nuclear 3.329 3.326 0,1
Carbó 3.047 5.814 -47,6
Cicles combinats 8.028 10.931 -26,6
Renovable i cogeneració 1.978 1.478 33,8
Global Power Generation: 13.361 13.233 1,0
Mèxic (CC) 11.580 11.412 1,5
Mèxic (eòlic) 522 604 -13,6
Costa Rica (hidràulica) 304 266 14,3
Panamà (hidràulica) 61 45 35,6
República Dominicana (fuel) 761 812 -6,3
Kènia (fuel) 133 94 41,5
Capacitat de generació elèctrica (MW) 15.416 14.847 3,8
Espanya 12.714 12.145 4,7
Generació 11.569 11.226 3,1
Hidràulica 1.954 1.954 -
Nuclear 604 604 -
Carbó 2.010 2.065 -2,7
Cicles combinats 7.001 6.603 6,0
Renovable i cogeneració 1.145 919 24,6
Global Power Generation 2.702 2.702 -
Mèxic (CC) 2.035 2.035 -
Mèxic (eòlic) 234 234 -
Costa Rica (hidràulica) 101 101 -
Panamà (hidràulica) 22 22 -
República Dominicana (fuel) 198 198 -
Kènia (fuel) 112 112 -