• L’Ebitda va assolir els 1.216 milions d’euros, el 3,4% menys en termes ajustats, a causa de la caiguda del preu de les matèries primeres.
  • La companyia espera una segona meitat de l’any marcada per un entorn més favorable.
  • L’Ebitda de les activitats a Espanya es manté estable i va augmentar el seu pes relatiu en el total consolidat fins al 56,8%.
  • Els negocis regulats i quasi regulats, amb un 69% de contribució a l’Ebitda, es consoliden com els principals generadors de flux de caixa.
  • Les inversions del trimestre van créixer un 6,4%, fins als 266 milions d’euros, focalitzades en l’activitat de xarxes de gas i electricitat a Europa, la qual cosa reflecteix la clara aposta de la companyia per un model de negoci sòlid i estable.  
  • Gas Natural Fenosa va reduir el seu deute financer net un 8,7% fins als 15.817 milions d’euros, amb la qual cosa redueix la seva ràtio d’endeutament i consolida la seva fortalesa financera.

Gas Natural Fenosa va obtenir un benefici net de 329 milions d’euros el primer trimestre de 2016, un 8,7% menys en termes ajustats, a causa de factors d’entorn macroeconòmic i energètic. La companyia preveu que aquest entorn millorarà el segon semestre.

L’Ebitda va assolir els 1.216 milions d’euros, el 3,4% menys en termes ajustats que el mateix període de 2015. El descens va ser conseqüència de la caiguda del preu de les matèries primeres.

Malgrat l’exigent entorn energètic i econòmic, els resultats de la companyia demostren la solidesa del seu model de negoci, en el qual les activitats regulades i quasi regulades (s’hi inclouen les activitats de transport de gas, la generació amb renovables i l’activitat de GPG) aporten el 69% de l’Ebitda.

Així mateix, les activitats a Espanya van generar un Ebitda trimestral similar al de 2015 i van augmentar la seva contribució al total consolidat fins al 56,8%, la qual cosa evidencia la seva fortalesa davant les activitats internacionals, l’Ebitda de les quals va caure un 20,2% i va representar el 43,1% del total.

Les inversions del trimestre van ser de 266 milions d’euros, un 6,4% més, i es van focalitzar especialment en els negocis de distribució de gas i electricitat a Espanya. En aquest sentit, va destacar l’increment del 36,5% de les inversions en negocis regulats a Europa, fet que subratlla l’aposta del grup per un model de negoci sòlid i estable.

Gas Natural Fenosa va mantenir durant el trimestre una estricta disciplina financera. El 31 de març, el deute financer net va assolir els 15.817 milions d’euros, el 8,7% menys que la mateixa data de 2015. La ràtio d’endeutament es va situar en el 45,9%, per sota del 47,7% de la mateixa data de l’exercici passat. El 82,7% del deute té venciment igual o posterior a l’any 2018 i la seva vida mitjana és lleugerament superior als cinc anys.

Distribució de gas a Espanya

L’Ebitda de l’activitat de distribució de gas a Espanya va créixer el 0,5%, fins a 215 milions, i l’import net de la xifra de negocis va assolir els 295 milions, amb un augment del 0,7%. Els vens de l’activitat regulada de gas a Espanya, en conjunt, van disminuir el 2,1% respecte a 2015, fins als 52.865 GWh, a causa de la menor demanda de gas del mercat residencial.

El grup va continuar avançant en l’expansió de la xarxa de proveïment i per incrementar el nombre de punts de subministrament, malgrat la baixa activitat del mercat de nova edificació. Així, la xarxa de proveïment es va incrementar en 2.122 quilòmetres (+4,3%) en el còmput interanual i va permetre la gasificació d’11 municipis nous el 2016. La companyia va incrementar en 47.000 els punts de subministrament l’últim any, i va assolir gairebé els 5.286.000 a la darreria de març.

Distribució de gas a Itàlia

L’Ebitda de l’activitat de distribució de gas a Itàlia va ser de 14 milions d’euros, un 12,5% menys per una remuneració inferior després de l’actualització del WACC reconegut pel regulador italià. Les vendes van ser de 1.681 GWh, amb un descens del 12% a causa d’una climatologia hivernal més benigna.

La companyia va assolir els prop de 458.000 punts de subministrament a Itàlia, el 0,4% més, mentre que la xarxa de proveïment va créixer un 1% fins als 7.176 quilòmetres.

Distribució de gas a l’Amèrica Llatina

L’Ebitda de la distribució de gas a l’Amèrica Llatina va assolir els 159 milions d’euros, un 15% menys, afectat especialment pel comportament de les divises a Mèxic, l’Argentina, Xile, Colòmbia i el Brasil. Sense considerar l’efecte del tipus de canvi, l’Ebitda s’incrementa el 3,2%.

Per països, destaca l’EBITDA registrat al Brasil, de 47 milions d’euros, que va representar el 29,6% del total. El volum de vendes va ser el 24,9% inferior, a causa de la crisi econòmica i de la baixada del mercat industrial, si bé els mercats residencial i comercial van créixer en conjunt un 13,4%.

L’Ebitda de Mèxic va ser de 44 milions d’euros i va representar un 27,7% del conjunt del negoci. Excloent l’efecte del tipus de canvi, l’EBITDA s’hauria incrementat un 6,7%, amb un creixement de vendes del 4%.

Sense tenir en compte el tipus de canvi, Colòmbia va augmentar l’Ebitda el 27,9% per les majors vendes al mercat industrial secundari.

L’Ebitda aportat per Xile va assolir els 31 milions d’euros i representa el 19,5%.

Al tancament del trimestre, les vendes de l’activitat de gas a l’Amèrica Llatina, que agrupa les vendes de gas i els serveis d’accés de tercers a la xarxa (ATX), van ascendir a 66.442 GWh, el 5,4% menys que les registrades el mateix període de 2015.

La xarxa de proveïment a l’Amèrica Llatina es va incrementar el 2,8% i va assolir els 80.556 quilòmetres a la darreria del trimestre. A aquest creixement va contribuir, especialment, l’expansió de la xarxa a Mèxic, amb 1.015 nous quilòmetres l’últim any.

Gas Natural Fenosa va superar els 7,5 milions de punts de subministrament el 31 de març, la qual cosa va representar un increment de 306.000 punts respecte de l’any anterior. Cal destacar els increments a Mèxic, de 109.000 punts durant el darrer any, i Colòmbia, on es va produir un augment de 107.000 punts.

Distribució d’electricitat a Espanya

L’Ebitda de l’activitat de distribució d’electricitat a Espanya, de 152 milions d’euros, es va incrementar el 7% respecte al primer trimestre de 2015. L’import de la xifra de negoci va augmentar el 2,9%, fins a 210 milions d’euros.

L’energia subministrada va ser de 8.227 GWh, el 4,1% menys que el 2015. El 31 de març, la companyia disposava de 3.688.000 punts de subministrament, xifra lleugerament superior a la del tancament de l’any passat.

Distribució d’electricitat a Moldàvia

L’Ebitda de l’activitat de distribució d’electricitat a Moldàvia va assolir els 13 milions d’euros en el període, el 30% més, a causa d’una retribució més alta de la base de capital tarifària per actualització anual, així com per efecte del tipus de canvi de la moneda local respecte al dòlar.

Els vens de l’activitat d’electricitat van descendir lleugerament a 705 GWh (-3,6%) i els punts de subministrament al final del primer trimestre es van situar en 869.946 (+1,3%).

Distribució d’electricitat a l’Amèrica Llatina

L’Ebitda de l’activitat de distribució d’electricitat a l’Amèrica Llatina, que inclou Colòmbia, Panamà, l’Argentina i Xile, va assolir els 154 milions d’euros en el període, el 6,1% menys que el 2015. Sense considerar l’efecte provocat pel tipus de canvi, l’EBITDA augmenta el 4,8%.

El negoci de distribució elèctrica de Colòmbia va aportar 50 milions d’euros d’Ebitda durant el primer trimestre, el 15,6% més si no es te en compte l’efecte del tipus de canvi. El creixement respon fonamentalment als majors ingressos per càrrec de comercialització.

A Panamà, el negoci va assolir un Ebitda de 28 milions d’euros, el 27,1% menys sense efecte del tipus de canvi, atès que els ingressos de l’any passat s’havien vist distorsionats pel canvi de criteri de registre de les desviacions tarifàries.

L’Ebitda de Xile i l’Argentina (CGE) va assolir els 76 milions d’euros, amb un increment de 10 milions d’euros sense considerar els efectes del tipus de canvi. El creixement s’origina en el negoci de distribució elèctrica a Xile, principalment per l’increment de les vendes físiques, de l’augment de l’activitat en servei a tercers i de la reducció de despeses operacionals, juntament amb més retiraments d’energia al sector de subtransmissió.

Gas: Infraestructures

L’Ebitda de l’activitat d’infraestructures, que inclou l’operació del gasoducte Magrib-Europa, la gestió del transport marítim, el desenvolupament dels projectes integrats de gas natural liquat (GNL) i l’exploració, el desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’hidrocarburs es va elevar a 75 milions d’euros, un 5,6% més que en el mateix període de l’any anterior, principalment a causa de l’increment del 3% de la tarifa de transport internacional del gasoducte Magrib-Europa i de l’efecte positiu del tipus de canvi del dòlar.

L’activitat de transport de gas desenvolupada al Marroc a través de li societats EMPL i Metragaz, durant el primer trimestre, va sumar un volum total de 24.163 GWh, el 0,4% més que l’any passat. D’aquesta xifra, 14.681 GWh (-16,1%) van ser transportats per a Gas Natural Fenosa a través de la societat Sagane i 9.482 GWh (+44,2%) per a Portugal i el Marroc.

Gas: Proveïment i comercialització

L’Ebitda de l’activitat mundial de proveïment i comercialització de gas va ascendir a 151 milions d’euros el primer trimestre, el 39,8% menys, un descens motivat per la magnitud de l’ajustament de preus energètics suportat durant el període: el Brent mitjà del primer trimestre va descendir el 46% respecte al mateix període de 2015.

El 31 de març, el gas comercialitzat al mercat espanyol va assolir els 76.025 GWh, el 0,6% més.

Gas Natural Europe consolida el 2016 la seva posició de comercialització de gas natural a Europa, amb presència a França, Bèlgica, Luxemburg, els Països Baixos i Alemanya. Addicionalment, és un operador actiu als mercats líquids d’aquests països, la qual cosa permet optimitzar la posició de Gas Natural Fenosa i la captura d’oportunitats als mercats europeus.

Les vendes realitzades a França el primer trimestre de 2016 assoleixen els 12,9 TWh amb clients de diversos àmbits, com ara empreses del sector industrial, autoritats locals i sector públic. A la resta de països europeus on opera Gas Natural Europe les vendes han estat de 3,5 TWh en el mateix període.

A Itàlia, Gas Natural Fenosa també opera al mercat a l’engròs i va aconseguir un volum de vendes de 2,5 TWh.

Al mercat al detall, la companyia té 12,2 milions de contractes actius de gas, electricitat i serveis, més de mitjans milió dels quals a Itàlia. La comercialització al detall va descendir a Espanya el 15,2% i va augmentar lleugerament a Itàlia l’1,9%.

Electricitat a Espanya

L’Ebitda de l’activitat d’electricitat a Espanya (generació, comercialització a l’engròs i al detall i subministrament d’electricitat a tarifa d’últim recurs) va ser de 205 milions d’euros, el 3,8% més que el mateix període de 2015, a causa fonamentalment del diferent comportament dels preus del pool.

El preu mitjà ponderat del mercat diari en el trimestre va ascendir a 31,25 €/MWh, 16,13 €/MWh menys que el primer trimestre de 2015, i el 41% menys que el trimestre anterior. El mes de febrer, el preu mitjà va descendir fins als 27,70 €/MWh.

La producció d’energia elèctrica va ser de 7.082 GWh, el 12,8% menys que el 2015. D’aquesta xifra, 6.202 GWh van correspondre a generació tradicional (-17,5%), mentre que la generació en renovables i cogeneració va sumar 880 GWh (+45,2%).

La producció hidràulica es va situar en 1.893 GWh el primer trimestre, el 35,5% més que el 2015. Per la seva banda, la producció nuclear va descendir un 10,6% fins als 1.092 GWh.

La producció dels cicles combinats de Gas Natural Fenosa va ser de 2.695 GWh, el 23% menys que el mateix període de 2015.

La producció tèrmica amb carbó va assolir els 522 GWh, en comparació dels 1.399 GWh del primer trimestre de 2015.

Les vendes d’electricitat, que inclouen la comercialització al mercat liberalitzat i del preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), van assolir els 8.996 GWh, el 2% menys. Les xifres de la cartera de comercialització elèctrica concorden amb el posicionament de maximització de marges, amb l’optimització de quota i amb el grau de cobertura que Gas Natural Fenosa desitja tenir davant les variacions de preu del mercat elèctric.

Gas Natural Fenosa Renovables

Gas Natural Fenosa Renovables disposava, al tancament del primer trimestre, d’una potència instal·lada en operació de 1.145 MW consolidables, dels quals 977 MW corresponen a tecnologia eòlica, 110 MW a minihidràulica i 58 MW a cogeneració.

La producció durant els tres primers mesos de l’any va ascendir a 880 GWh davant els 606 GWh del mateix període de l’any anterior, principalment a causa de la incorporació de la producció dels parcs de Gecalsa i també dels índexs més alts d’eolicitat i hidraulicitat del trimestre.

Global Power Generation

Global Power Generation (GPG), creada el 2014, aglutina els actius i els negocis de generació elèctrica de Gas Natural Fenosa fora d’Europa.

L’Ebitda de Global Power Generation el primer trimestre de 2016 va assolir els 62 milions d’euros, amb un decrement del 15,1% davant el mateix període de l’any anterior, fonamentalment a causa d’una menor contribució del negoci a Mèxic. El resultat al país nord-americà (-13,3%) s’ha vist afectat pel diferent calendari de manteniments, per l’efecte dels índexs de referència dels contractes i per un preu inferior del gas.

 

Barcelona, 11 de maig de 2016.

Imatges

President i CEO en Resultats 1T 2016

President en Resultats 1T 2016

Compte de resultats consolidat

(€ milions) 1T16 1T15
Import net de la xifra de negocis 5.954 7.167
Altres ingressos d’explotació 58 56
Proveïments -4.059 -5.123
Despeses de personal -249 -255
Altres despeses d’explotació -488 -496
EBITDA 1.216 1.349
Altres resultats - -
Amortitzacions i pèrdues per deteriorament -435 -441
Dotació a provisions -57 -54
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 724 854
Resultat financer -199 -223
Resultat alienació instruments financers - -
Resultat d’entitats mètode participació -9 -8
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 516 623
Impost sobre beneficis -121 -152
Resultat operacions interrompudes 5 2
Participacions no dominants -71 -69
RESULTAT ATRIBUÏBLE AL GRUP 329 404

El compte de pèrdues i guanys consolidat de l’exercici 2016 i 2015 s’ha reexpressat reclassificant a operacions interrompudes el negoci de gas liquat de petroli a Xile en aplicació de la NIIF 5.

Balanç de situació consolidat

(xifres no auditades)

(€ milions) 31/03/16 31/03/15
Actiu no corrent- 38.060 40.760
Immobilitzat intangible 10.488 11.064
Immobilitzat material 23.430 24.954
Inversions mètode participació 1.683 2.105
Actius financers no corrents 1.306 1.479
Actius per impost diferit 1.153 1.158
Actiu corrent- 9.328 9.773
Actius no corrents mantinguts per a la venda 945
Existències 654 815
Deutors comercials i altres comptes per cobrar 5.325 6.007
Altres actius financers corrents 342 391
Efectiu i mitjans líquids equivalents 2.062 2.560
TOTAL ACTIU 47.388 50.533

(xifres no auditades)

(€ milions) 31/03/16 31/03/15
Patrimoni net- 18.671 19.017
Patrimoni net atribuït a l’entitat dominant 14.542 15.047
Participacions no dominants 4.129 3.970
Passiu no corrent- 20.599 24.254
Ingressos diferits 841 838
Provisions no corrents 1.434 1.565
Passius financers no corrents 14.774 17.846
Passius per impost diferit 2.627 2.955
Altres passius no corrents 923 1.050
     
Passiu corrent- 8.118 7.262
 Passius vinculats mantinguts per a la venda 590 -
 Provisions corrents 201 143
 Passius financers corrents 3.278 2.138
 Creditors comercials i altres comptes per pagar  3.680 4.581
Altres passius corrents  369  400
 TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 47.388 50.533

 

Principals magnituds físiques

Activitat de distribució:

1T16 1T15 %
Distribució de gas (GWh) 120.988 126.156 -4,1
Europa: 54.546 55.934 -2,5
ATX* 54.546 55.934 -2,5
Amèrica Llatina: 66.442 70.222 -5,4
Vendes de gas a tarifa 36.498 41.202 -11,4
ATX 29.944 29.020 3,2
Distribució d’electricitat (GWh): 17.802 17.743 0,3
Europa: 8.932 9.306 -4,0
Vendes d’electricitat a tarifa 705 731 -3,6
ATX 8.227 8.575 -4,1
Amèrica Llatina: 8.870 8.437 5,1
Vendes d’electricitat a tarifa 8.286 7.968 4,0
ATX 584 469 24,5
Transmissió d’electricitat (GWh) 3.929 3.861 1,8
Punts de subministrament de distribució de gas, en milers (el 31/03): 13.260 12.905 2,8
Europa 5.744 5.695 0,9
Amèrica Llatina 7.516 7.210 4,2
Punts de subministrament de distribució d’electricitat, en milers (el 31/03): 10.694 10.468 2,2
Europa 4.558 4.532 0,6
Amèrica Llatina 6.136 5.936 3,4
TIEPI a Espanya (minuts) 17 10 70,0

*Inclou els serveis d’ATX en transport secundari.

Activitat de gas:

1T16 1T15 %
Comercialització a l’engròs (GWh): 76.025 75.557 0,6
Espanya 37.486 40.985 -8,5
Resta de vendes de gas 38.539 34.572 11,5
Comercialització al detall (GWh) 13.902 16.073 -13,5
Transport de gas – EMPL (GWh) 24.163 24.066 0,4

Activitat d’electricitat

1T16 1T15 %
Energia elèctrica produïda (GWh): 11.322 12.573 -9,9
Espanya: 7.082 8.124 -12,8
Generació: 6.202 7.518 -17,5
Hidràulica 1.893
1.397 35,5
Nuclear 1.092 1.222 -10,6
Carbó 522 1.399 -62,7
Cicles combinats 2.695 3.500 -23,0
Renovable i cogeneració 880 606 45,2
Global Power Generation: 4.240 4.449 -4,7
Mèxic (CC) 3.621 3.760 -3,7
Mèxic (eòlic) 261 304 -14,1
Costa Rica (hidràulica) 67 49 36,7
Panamà (hidràulica) 13 18 -27,8
Panamà (fuel) - - -
República Dominicana (fuel) 244 289 -15,6
Kènia (fuel) 34 29 17,2
Capacitat de generació elèctrica (MW): 15.471 14.803 4,5
Espanya: 12.769 12.146 5,1
Generació:  11.624 11.226 3,5
Hidràulica 1.954 1.954 -
Nuclear 604 604 -
Carbó 2.065 2.065 -
Cicles combinats: 7.001 6.603 6,0
Renovable i cogeneració: 1.145 920 24,5
Global Power Generation 2.702 2.657 1,7
Mèxic (CC) 2.035 2.035 -
Mèxic (eòlic) 234 234 -
Costa Rica (hidràulica) 101 51 98,0
Panamà (hidràulica) 22 22 -
Panamà (fuel) - 5 -
República Dominicana (fuel) 198 198 -
Kènia (fuel) 112 112 -