A través d’un conveni de col·laboració subscrit entre el delegat per a Castella i Lleó de Gas Natural Servicios, José Manuel Toral, i el secretari regional de la Federació d’Ensenyament d’USO, Lorenzo Lasa, la companyia energètica ofereix als afiliats d’USO i als centres educatius on aquests treballen, l’elaboració d’estudis gratuïts per millorar la seva gestió eficient de l’energia, així com condicions avantatjoses a les factures de gas, electricitat i serveis.

Gas Natural Fenosa posa a disposició del sector de l’ensenyament solucions de gestió eficient de l’energia relacionades amb la producció de calor i aigua calenta (renovació i transformació de sales de calderes centralitzades per a calefacció i aigua calenta de gasoil o GLP a gas natural), climatització i il·luminació, i assumeix fins al 100% de la inversió, així com el manteniment i la resolució de problemes durant la vigència dels contractes, amb les solucions Gasconfort, Climaconfort i Ledplus.

 

Lleó, 26 de març de 2018

Imatges

El secretari regional de la Federació d’Ensenyament d’USO, Lorenzo Lasa, y el delegat per a Castella i Lleó de Gas Natural Servicios, José Manuel Toral.