• Representants del Govern espanyol, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de la capital del Túria, juntament amb la Fundació Naturgy i l’UIMP, han coincidit avui que aturar el problema de la contaminació urbana és prioritari per millorar la qualitat de vida de les persones.

  • La Generalitat Valenciana dedica uns 700.000 euros anuals al manteniment de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica.

Representants del Govern, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València, juntament amb l’UIMP i la Fundació Naturgy, han participat aquesta tarda en l’obertura del fòrum tecnològic “Bases cientificotècniques per a la millora de la qualitat de l’aire a Espanya”. Una trentena d’experts, reunits fins dijous a València, abordaran des de diferents perspectives el problema de la pol·lució atmosfèrica, que afecta nou de cada deu persones que viuen a una ciutat, segons l’OMS.

Per a la subdirectora general de Qualitat de l’Aire i Medi Ambient Industrial del Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), Maj Britt Larka, “la qualitat de l’aire que respirem és un motiu de preocupació per a les administracions responsables, especialment en àrees densament poblades. L’OMS considera que la contaminació de l’aire és una causa principal de mort prematura i malaltia a escala mundial, ja que augmenta la incidència d’un nombre considerable de malalties respiratòries, cardiovasculars o immunològiques”. Per tot això, va asseverar que “hem de dedicar els esforços necessaris, a tots els nivells, per no defraudar l’ambiciós propòsit de millorar la nostra qualitat de l’aire”.

 En aquest sentit, el MITECO ha elaborat el Programa Nacional de Control de la Contaminació Atmosfèrica, amb l’objectiu de reduir les emissions dels principals contaminants:  diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils no metànics (COVNM), amoníac (NH3) i partícules fines (PM2,5), en dues fases, per al 2020 i per al 2030. Aquest programa ja ha estat sotmès al tràmit de participació pública i informació a interessats. Actualment s’estan analitzant les al·legacions rebudes.

700.000 euros anuals per al control de la contaminació ambiental a la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana va estar representada en l’obertura de les jornades per Joan Piquer Huerga, director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, el qual va remarcar que “en parlar de qualitat de l’aire, és freqüent dirigir l’atenció a l’obtenció d’un nombre més alt de mesuraments de contaminants, però no s’ha de perdre de vista que l’objectiu de mesurar és disposar de dades de qualitat per adoptar mesures que evitin o limitin, en la mesura que es pugui, l’emissió de contaminants a l’atmosfera i així aconseguir un aire més net”.

“La contaminació per ozó, diòxid de nitrogen i partícules té un impacte important en la salut”, va afirmar Piquer, per això jornades com les d’aquests dies “són de gran ajuda a la presa de decisions en les polítiques ambientals de millora de la qualitat de l’aire”. Piquer també va explicar que “la Generalitat Valenciana dedica uns 700.000 euros anuals al manteniment de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica per renovar equips de mesurament, incorporar noves estacions de control i realitzar campanyes de mesurament addicionals en diferents municipis de la Comunitat Valenciana per resoldre problemes específics”.

La directora general de Fundació Naturgy, María Eugenia Coronado, va assegurar que “no hi ha una solució única per mitigar les emissions de gasos contaminants a les ciutats, per això cal analitzar i estudiar les millors mesures per implantar a cada ciutat, tenint en compte els aspectes socials i intrínsecs de cada entorn urbà, les alternatives tecnològiques i de combustibles més sostenibles per a cada ús, i la relació entre cost, benefici i termini d’implantació de cada mesura versus els resultats”.

“Amb jornades com aquestes, la Fundació Naturgy vol afavorir aquesta anàlisi i estudi, per contribuir no només a la cerca de solucions, sinó també a la sensibilització de tots els ciutadans davant de la necessitat de millorar la qualitat de l’aire”, va afirmar Coronado.

Per la seva part, Agustín Domingo Moratalla, director de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo a València, va destacar el paper de les institucions acadèmiques en els reptes de la societat, com el que aborden les jornades d’aquests dies a València. Moratalla va afirmar que “la urgència de la sostenibilitat en totes les àrees del coneixement i la recerca no es pot mantenir als laboratoris o les revistes científiques. Urgeix una reforma que han de liderar conjuntament les administracions públiques i la societat civil”. Per a això, segons Moratalla, “les universitats exerceixen un paper central perquè, sense transmissió, transferència i divulgació, la societat civil, l’opinió pública i, en general, els mitjans de comunicació, no accedirien a treballs tècnics o recerques acadèmiques”.

Giuseppe Grezzi, regidor de Mobilitat Sostenible i Espai Públic de l’Ajuntament de València, va destacar que, malgrat les dificultats que moltes vegades es troben les administracions per adoptar mesures concretes per posar límit a la contaminació, a València s’han fet passos importants, com la creació d’una Autoritat de Transport Metropolità de València, per coordinar tot allò relacionat amb el transport. Així mateix, va reclamar un sistema de finançament adequat per emprendre les transformacions necessàries que millorin la qualitat de l’aire, a fi de fer front al repte de defensar un dret universal com la salut de les persones.

Una trentena d’experts i tres dies de debat

El fòrum tecnològic “Bases cientificotècniques per a la millora de la qualitat de l’aire a Espanya” té lloc des d’avui fins dijous a València, sota el guiatge de la Fundació Naturgy, la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Generalitat Valenciana i l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua del CSIC (IDAEA-CSIC). Una trentena d’experts debaten sobre com aturar la contaminació urbana per preservar la salut de les persones.

La contaminació de l’aire representa un important risc ambiental per a la salut de les persones, i la disminució dels seus nivells pot incidir directament en la reducció de la morbiditat per accidents cerebrovasculars, càncers de pulmó i pneumopaties cròniques i agudes. Així ho indica l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que assenyala que només una de cada deu persones viuen a una ciutat que compleixi els valors guia de qualitat de l’aire.

Les propostes per provar de mitigar la contaminació urbana són múltiples, en funció de les característiques de cada ciutat. Administracions, empreses i la comunitat científica estan avançant en l’adopció de mesures, però cal continuar aprofundint en les causes, els mesuraments i les propostes d’actuació necessàries per lluitar contra aquest problema que afecta les nostres ciutats, d’aquí la importància d’aquest fòrum especialitzat d’abast nacional.

L’objectiu d’aquestes jornades és analitzar les causes de la baixa qualitat de l’aire que tenim actualment a les nostres ciutats i les conseqüències negatives per a la salut humana. Experts de tot Espanya debatran sobre l’estat actual i posaran en comú plans de millora i propostes d’actuació que s’estan desenvolupant. Entre les ponències previstes, es parlarà també de com avançar en l’elaboració dels inventaris d’emissions, i es tractaran problemes específics com l’ozó i la crema de biomassa.

Fundació Naturgy i la seva vocació de sensibilització ambiental

Aquestes jornades formen part de les activitats de formació que la Fundació Naturgy fa a diferents ciutats espanyoles sobre temàtiques relacionades amb l’energia i el medi ambient. Des d’un debat seriós i rigorós, el seu objectiu fonamental és promoure l’ús racional dels recursos energètics i fomentar un desenvolupament sostenible.

La Fundació Naturgy, fundada el 1992 per la companyia energètica, també desenvolupa programes d’acció social, tant en l’àmbit nacional com en l'internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica.

 

València, 11 de juny de 2019