Somos un grupo multinacional presente en máis de 30 países e con case 18 millóns de clientes

Temos unha potencia instalada de 15,4 GW e un mix diversificado de xeración de electricidade a ámbito internacional.

Somos en España a 3ª distribuidora de gas e electricidade con 9,1 mill. de puntos de conexión.

O noso equipo fórmano 15.375 persoas, máis do 50% das cales traballa fóra de España.

Somos líderes na distribución de gas natural na Península Ibérica.

Somos un dos maiores operadores de GNL no mundo e un referente na conca Atlántica con 30 bcm.

Contamos con case 18 millóns de clientes e 15,45 GW de potencia instalada..

Participamos en 2 regasificadoras e en 2 plantas de licuefacción.

Somos un dos maiores operadores mundiais de ciclos combinados con 9,1 GW de potencia.

Dispoñemos de 9 buques metaneiros.

 

Somos a 3.ª xeradora en réxime ordinario con 3,7 millóns de clientes en España.

Forte presenza nos mercados enerxéticos de España, México, Brasil, Chile, Arxentina e Perú.

Beneficio neto: 1.360 millóns de euros. EBITDA:  3.915 millóns de euros, no exercicio de 2017.

Dispoñemos dunha carteira de activos de 47.322 millóns de euros, segundo o exercicio de 2017.