La Fundació Naturgy és una institució sense ànim de lucre fundada el 1992 per Naturgy, que orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient. També promou activitats culturals a través del Museu del Gas, adreçades a la preservació i a difusió del patrimoni històric i cultural del sector, i duu a terme un programa d’ajuda a l’exportació adreçat a petites i mitjanes empreses.

La presència de Naturgy a Europa, Amèrica Llatina i el Magrib ha donat lloc que la Fundació tingués ja des del començament una oberta vocació internacional. Els països on duu a terme activitats són Algèria, Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, Marroc, Itàlia, Moldàvia i Sud-àfrica.

Programa Primera Exportació

Nascut a l’Argentina el 2001 i implantat a Espanya des de 2014, el Programa Primera Exportació se centra a ajudar les pimes a fer els seus primers passos en l’àmbit de l’exportació a qualsevol part del món, a través d’un complet pla de formació gratuït i continu que inclou sessions formatives presencials i en línia, assessorament i tutories personalitzades.

Museu del Gas

La Fundació promou activitats culturals orientades a la preservació i la difusió del patrimoni històric i cultural del sector del gas i l’electricitat a través del Museu del Gas.Inaugurat l’any 2012, aquest centre cultural combina l’exposició permanent amb l’organització d’exposicions i conferències, un programa educatiu per a escoles i activitats per a grans i petits i cicles de cinema i música.

Arxiu històric

L’Arxiu històric ocupa més de 3.000 metres lineals de documentació que es distribueix entre uns 50 fons. Aquests fons corresponen a la societat principal (Naturgy) i a les societats filials adquirides al llarg dels anys. Entre la documentació es preserven fotografies, plànols, memòries, actes, escriptures o accions generades per l’empresa al llarg de més de 170 anys d’història.

Enllaços

  Pàgina web de la Fundació

Principis d’actuació

Àmbit cultural
Àmbit social i sociològic
Àmbit mediambiental
Àmbit científic i tecnològic
Àmbit d'ensenyament i formació

 

Imatges

1. Pàgina Fundació Gas Natural Fenosa

2. Pàgina Fundació Gas Natural Fenosa

3. Pàgina Fundació Gas Natural Fenosa

4. Pàgina Fundació Gas Natural Fenosa

5. Pàgina Fundació Gas Natural Fenosa

6. Pàgina Fundació Gas Natural Fenosa

Fundació Naturgy:

Fundació Naturgy

Plaça del Gas, 8

08201 Sabadell

Contacte premsa:

 

prensa@naturgy.com