La Fundació Naturgy és una institució sense ànim de lucre fundada el 1992 per Naturgy, que orienta les seves activitats a la promoció de la informació, la formació i la sensibilització de la societat en la millora de l’eficiència energètica i la innovació tecnològica en l’àmbit de l’energia, de manera coherent amb el respecte i la protecció del medi ambient. També promou activitats culturals a través del Museu del Gas, adreçades a la preservació i a difusió del patrimoni històric i cultural del sector, i duu a terme un programa d’ajuda a l’exportació adreçat a petites i mitjanes empreses.

La presència de Naturgy a Europa, Amèrica Llatina i el Magrib ha donat lloc que la Fundació tingués ja des del començament una oberta vocació internacional. Els països on duu a terme activitats són Algèria, Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, Marroc, Itàlia, Moldàvia i Sud-àfrica.

Museu del Gas

El Museu del Gas de la Fundació Naturgy té com a objectiu la preservació, la conservació i la difusió del patrimoni històric dels sectors del gas i de l’electricitat, així com l’exploració del futur de les energies i la seva interacció amb el medi ambient.

Arxiu històric

La Fundació Naturgy disposa d’un dels arxius històrics d’empresa més importants del país, amb un fons documental especialitzat en la indústria de l’energia capaç de relatar la història econòmica del país. L’Arxiu Històric, creat a partir de documentació de començament del segle XIX, disposa d’un fons especialitzat amb més de 3.000 metres de prestatgeria catalogats, exemple de la sensibilitat de la companyia per preservar la memòria històrica del sector de l’energia.

Enllaços

  Pàgina web de la Fundació

Principis d’actuació

Àmbit cultural
Àmbit social i sociològic
Àmbit mediambiental
Àmbit científic i tecnològic
Àmbit d'ensenyament i formació

 

Contacte premsa:

prensa@naturgy.com